Visie op leren

  • Wat wil ik leren
  • Hoe wil ik leren
  • Hoe behaal ik optimaal rendement

Drie vragen die u zich stelt voordat u een cursus of opleiding kiest. Terechte vragen, want wie wil (bij)leren, zoekt een optimale match met zijn werkpraktijk en individuele leerstijl. De kennis en kunde die in een cursus worden bijgebracht, moeten u verder brengen in uw werk en toekomstige ambities.

IKK: onze visie op leren

Lectric heeft oog voor uw overwegingen als (toekomstige) cursist. We hebben uw wensen en behoeften vertaald in het IKK-model. IKK staat voor het Individu in combinatie met Kennis en Kunde. Deze elementen vormen de basis voor onze cursussen en opleidingen. We lichten de kernpunten van onze visie op leren graag toe.

Individu en omgeving

Wat wilt u leren? Wat moet u leren? Welke kennis en kunde hebt u nodig? Welke eisen stelt uw werkgever of branche aan uw (toekomstige) functioneren? Leerwensen en –behoeften worden in de eerste plaats bepaald door persoonlijke ambities. Als cursist wilt u voortbouwen op wat u al in huis hebt. In het aanscherpen van uw kennis en kunde speelt uw omgeving een belangrijke rol. Denkt u bijvoorbeeld aan de competenties in beroepsniveauprofielen en de eisen die uw bedrijf, organisatie of sector stelt aan uw functioneren als professional.  In onze opleidingen hebben we oog voor uw persoonlijke wensen en voor de omgeving waarin u opereert.

Uitdagend leren

Als individu wilt u uitgedaagd worden om uw kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. LECTRIC biedt u die uitdaging door u actief te laten leren. We bieden u persoonlijke begeleiding afgestemd op uw behoeften en uw praktijk.

Dynamisch leerproces

Uw leerbehoeften bewegen mee met ontwikkelingen in uw bedrijf, uw branche en in de maatschappij. Naarmate u zich verder ontwikkelt, ontstaan nieuwe leervragen die om nieuwe antwoorden vragen. LECTRIC beschouwt leren als een dynamisch en interactief proces.

Innovatief leren in een veranderende maatschappij

Uw behoefte staat centraal in de opleidingsvisie van LECTRIC. Wij staan voor: Innovatief leren in een veranderende maatschappij door leren, begrijpen, doen en interactie. Met deze visie leggen we de lat hoog voor u als de individuele deelnemer, voor uw opdrachtgever of leidinggevende én voor onszelf. Samen zoeken we naar de beste oplossing die leidt tot een optimaal resultaat.Onze website maakt gebruik van cookies.