Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Inschrijven

Word ik toegelaten tot een opleiding?
Kan ik mijn inschrijving annuleren?
Is mijn inschrijving in goede orde ontvangen en verwerkt?
Biedt LECTRIC ook maatwerk- en incompanytrajecten?

Studiemateriaal

Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?
Waar wordt het studiemateriaal bezorgd?
Ik heb een vraag over de inhoud van het materiaal.
Wordt er Engelstalige literatuur gebruikt bij de opleidingen?
Ik mis een deel van het studiemateriaal. Wat moet ik doen?
Ik heb zelf al een boek dat in de opleiding/module wordt gebruikt. Kan ik een deel van de kosten retour krijgen?
Mijn studiemateriaal is teruggestuurd. Wanneer kan ik mijn nieuwe studiemateriaal verwachten?
Heeft LECTRIC auteursrecht/copyright?
Een deel van mijn studiepakket is kwijt/gestolen. Wat nu?

Financiële zaken

Worden reiskosten vergoed?
Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Heb ik recht op studiefinanciering en/of een studenten OV-chipkaart?
Als de factuur nog niet betaald is, kan de betalende partij dan gewijzigd worden?
Zijn studiekosten fiscaal aftrekbaar?
Wat moet ik doen als ik een verandering in de betaalwijze wil doorvoeren?
Wat is het doel van provinciale subsidieregeling?
Waar zijn de literatuurkosten op gebaseerd?
Waar zijn de arrangementskosten op gebaseerd?
Kan ik zelf ook de factuur ontvangen die naar mijn werkgever is verstuurd?
Kan ik nogmaals dezelfde factuur ontvangen?
Kan ik mijn opleiding in termijnen betalen?
Hoeveel bedragen de reprorechten?
Hoeveel bedraagt de btw?
Geldt de Wva-/subsidieregeling bij een Masteropleiding?

Bijeenkomsten

In welke plaats(en) gaat de opleiding/training van start?
Kan ik mij afmelden voor een bijeenkomst?
Kan ik een gemiste (trainings)bijeenkomst inhalen?
Zijn er goede parkeermogelijkheden bij de locatie?
Wat is het minimumaantal deelnemers in een groep?
Wanneer is de vakantieperiode gepland?
Waarom omvat de avondvariant van een opleiding meer bijeenkomsten dan de dagvariant?
Waar vind ik de routebeschrijving?
Kunt u mij meer vertellen over voorlichtingsbijeenkomsten?
Krijg ik bij de volgende module dezelfde docent?
Ik mag niet alles eten. Wordt daar bij de lunch rekening mee gehouden?
Hoe kom ik in contact met mijn docent/medestudenten?

Examens en afronding

Wanneer ben ik cum laude geslaagd?
Wanneer ontvang ik een bewijs van deelname?
Kan ik uitstel krijgen voor mijn scriptie?
Kan ik een herbeoordeling van mijn examen aanvragen?
Kan ik bezwaar maken over de inhoud van het examen?
Wordt mijn eindopdracht vertrouwelijk behandeld?
Wie is mijn scriptiebegeleider?
Wat valt er onder een geldig legitimatiebewijs?
Wat moet/mag ik meenemen naar het schriftelijk examen?
Wat moet ik doen bij een onvoldoende voor een eindopdracht, moduleopdracht, POP-stageverslag?
Wat moet ik bestuderen voor het examen?
Wat kost een examen?
Wat is plagiaat?
Wat is de waarde van een LECTRIC-diploma?
Wat houdt de scriptieverdediging in?
Wanneer vindt het examen plaats?
Wanneer verschijnen de examenopgaven en antwoordindicaties op e-Connect?
Wanneer moet ik mijn eindopdracht inleveren?
Wanneer moet ik het onderzoeksvoorstel voor mijn scriptie inleveren?
Wanneer krijg ik extra begeleiding bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel voor mijn afstudeerscriptie?
Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van mijn examen?
Waarom heb ik twee examens op één dag?
Waar vindt het examen plaats?
Waar vind ik het examenreglement?
Waar vind ik de uitnodigingsbrief voor het examen?
Nederlands is mijn tweede taal. Mag ik daarom langer over het examen doen?
Kunt u mij een voorbeeld van een moduleopdracht, eindopdracht of scriptie sturen?
Kan ik mijn eindopdracht met een medestudent schrijven?
Kan ik een proefexamen krijgen?
Kan ik een mondeling examen afleggen in plaats van een schriftelijk?
Kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn diploma of certificaat ontvangen?
Kan ik een diploma met mijn meisjesnaam krijgen?
Kan ik een bijzonder verzoek aanvragen?
Is het mogelijk om examen te doen bij de Nederlandse ambassade?
Is het examen verplicht?
Ik heb mijn LECTRIC-diploma verloren, wat kan ik doen?
Ik heb mijn doordrukpapier niet meegenomen na het examen. Kan ik het alsnog opvragen?
Ik heb geen baan (meer). Hoe moet ik nu mijn eindopdracht maken?
Ik heb een klacht over een examen. Wat kan ik doen?
Hoeveel tijd heb ik voor het schrijven van mijn onderzoeksvoorstel en scriptie?
Hoe wordt er beoordeeld?
Hoe lang duurt een schriftelijk examen?
Hoe kan ik mij afmelden voor een examen?
Hoe gebruik ik meerdere academische titels?
Hoe kan ik contact opnemen met het Examenbureau?
In welke plaatsen worden digitale examens afgenomen?

Overig

Kan ik mijn opleiding tijdelijk onderbreken?
Worden opleidingen ook door business partners verzorgd?
Hoe lang is de termijn voor afhandeling een klacht of bezwaar?
Wie zijn de docenten en trainers van LECTRIC?
Wat is EVC?
Wat is e-Connect?
Wat is de studiebelasting van een opleiding bij LECTRIC?
Kunt u mij informatie toesturen over een opleiding/training?
Kunt u mij helpen met het uitkiezen van een geschikte vervolgstudie?
Is het ook mogelijk om een opleiding in het Engels te volgen?
Hoe staat het met mijn studievoortgang?
Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?