Over LECTRIC

LECTRIC is de laatste jaren uitgegroeid tot de grootste en meest gespecialiseerde opleider op het gebied van online marketing en communicatie in Nederland. In 1997 zette LECTRIC als eerste de stap om op het gebied van internet mensen en organisaties verder te helpen door het aanbieden en verzorgen van trainingen en opleidingen. Dit heeft geleid tot een stevige ontwikkeling, waarbij we trots kunnen aangeven dat LECTRIC nu leidend is op dit specifieke gebied. Als onderdeel van de NCOI Groep biedt LECTRIC ook Bachelor- en Masteropleidingen aan. NCOI is officieel erkend als opleidingsinstituut door het Ministerie van OCW met NVAO-geaccrediteerde HBO- en Masteropleidingen. LECTRIC beschikt daarnaast over alle belangrijke erkenningen en kwaliteitskeurmerken die in de branche relevant zijn.

Trainingen

LECTRIC biedt diverse korte trainingen van 1 dag tot meerdere dagen om volledig vertrouwd te raken met de uiteenlopende toepassingen binnen online marketing, online communicatie en e-business. De trainingen worden verzorgd door topprofessionals uit de praktijk die zelf dagelijks werkzaam zijn. Juist het leren door te doen, het werken met gerichte oefeningen en doorgeven van ervaring is succesvol. In een omgeving die sterk verandert, staat LECTRIC voorop. U bent verzekerd van een uitstekend resultaat.

Korte praktijkopleidingen

Het werkgebied van online thema’s vraagt om gerichte doorontwikkeling van het vakgebied. LECTRIC biedt een compleet pakket aan opleidingen om verder bekend te worden in dit continu veranderende werkveld. De praktijkgerichte aanpak zorgt voor directe wisselwerking met uw eigen werkomgeving. Iedere module wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht waar u meteen wat aan heeft. Vanuit de korte modules kunt u direct doorstromen in grotere leergangen om uzelf verder te ontwikkelen als online marketingspecialist.

NEXT-opleidingen

LECTRIC biedt met de NEXT-opleidingen dé standaard als het gaat om online marketing, online communicatie en e-commerce. Het beste onderwijs voor u samengebracht in aansprekende leergangen. De betrokken docenten zijn belangrijke kennisdragers en lopen voorop om het werkgebied verder uit te dragen.

Erkende HBO- en Masteropleidingen

LECTRIC stelt hoge kwaliteitseisen aan de opleidingen en wil voorop lopen in de koppeling met de actuele beroepspraktijk. We zien voor ons de mooie taak om het werkgebied van online verder uit te bouwen als kennisleider. In samenwerking met NCOI biedt LECTRIC een compleet aanbod van NVAO geaccrediteerde opleidingen Bachelor en Master en korte deelprogramma’s die deel uitmaken van een geaccrediteerde HBO of Masteropleiding. Daarmee weet LECTRIC officieel erkende opleidingen op het online werkterrein serieus op de kaart te zetten. De flexibele opbouw biedt u de gelegenheid om stapsgewijs te studeren. U kunt zich precies op die onderwerpen verdiepen die u nu in uw werk nodig heeft.

Businesspartners

LECTRIC werkt veelvuldig samen met externe partijen en businesspartners die toegevoegde waarde bieden aan onze opleidingen en trainingen. Zo zorgen wij ervoor dat specialistische kennis en vaardigheden geborgd worden in onze opleidingen en trainingen. LECTRIC werkt samen met de volgende partners:

NCOI Groep

Voor HBO- en Masteropleidingen werkt LECTRIC samen met NCOI Groep. NCOI is de grootste erkende opleider voor werkend Nederland, met het meest uitgebreide aanbod op het niveau HBO en Master. NCOI is erkend door het ministerie van OCW.

Boertien Vergouwen Overduin

Voor vaardigheidstrainingen is er een samenwerking met Boertien Vergouwen Overduin. Dit gerenommeerde trainingsbureau biedt hoogwaardige trainingen en trainingsprogramma’s, die gekenmerkt worden door resultaatgerichtheid en een hoog rendement.

Computrain

Voor specifieke IT-trainingen werkt LECTRIC samen met Computrain, de grootste IT-opleider van Nederland. Computrain beschikt over alle certificeringen en kwaliteitskeurmerken die binnen IT te behalen zijn.

Onderdeel van NCOI Groep

LECTRIC is onderdeel van NCOI Groep. NCOI is de grootste opleider van werkend Nederland. De HBO Bacheloropleidingen in deze gids worden uitgevoerd door Hogeschool NCOI. Hogeschool NCOI is als rechtspersoon bevoegd in het kader van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) HBO Bachelor-, Master- en MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI erkende MBO-diploma’s en, voor geaccrediteerde opleidingen, HBO Bachelor- en Mastergetuigschriften mag uitgeven. Vanzelfsprekend is LECTRIC ook als rechtspersoon bevoegd in het kader van de WEB MBO-opleidingen te verzorgen en erkende MBO-diploma’s uit te geven.

Daarnaast heeft NCOI alle mogelijke erkenningen en kwaliteitskeurmerken op het gebied van opleiden in Nederland. NCOI Groep is ISO-gecertificeerd. De opleidingen van LECTRIC voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen.Onze website maakt gebruik van cookies.