Cases - Train de trainer - Regiopolitie Groningen

Cases - Train de trainer - Regiopolitie Groningen

Het intranet van Regiopolitie Groningen is erg belangrijk voor de interne communicatie en de aansturing van de agenten. De redacteuren hadden wel een technische opleiding gekregen, maar daarbij was weinig aandacht voor het specifiek webschrijven. Regiopolitie Groningen schakelde daarop LECTRIC in, om een training Train de Trainer Schrijven voor het Web te geven.

Intakegesprek

Na een intakegesprek waarbij Regiopolitie Groningen de wensen en eisen kenbaar maakte aan LECTRIC, volgde een aantal medewerkers de training, om zo de redacteuren van het decentrale intranet te trainen in het schrijven voor hun intranet. Een van de cursisten was Melanie Zwama, van de afdeling communicatie: “We leerden onder meer bestaande teksten uitkleden zodat ze beter geschikt zijn voor het web. En ook teksten schrijven volgens de AIDA-formule (Attention, Interest, Desire, Action).” Die formule wordt op het web veel gebruikt om teksten pakkend te schrijven.

Positieve lesstijl

Docent Etienne Donici hanteerde daarbij een positieve lesstijl, waarbij hij niet de nadruk legde op wat fout ging, maar juist op de dingen die wel goed gingen. Melanie: ”Daar bereik je volgens mij het meeste mee. Het is natuurlijk makkelijk om alleen maar op fouten te wijzen, maar mensen willen ook graag complimentjes horen. Intern willen we het trainen dus ook op de manier gaan doen.”

Eye openers

De echte eye-opener voor Melanie was echter het actieve schrijven, waarbij bijvoorbeeld lijdende zinnen zoveel mogelijk vermeden worden. “En het persoonlijk maken van de tekst voor de doelgroep was ook heel interessant”, vertelt de communicatiemedewerker enthousiast. Uiteindelijk leidde dat tot een tevreden politiekorps: ”Een heel positieve samenwerking met LECTRIC”, aldus Melanie Zwama.

Meer informatie?

Wilt u weten wat LECTRIC voor u kan betekenen? Neem contact op met één van onze organisatieadviseurs voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Dat kan via telefoon 035 – 760 48 90 of info@lectric.nl.