Cases - PDF's volgens webrichtlijnen - RIVM

Cases - PDF's volgens webrichtlijnen - RIVM

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden jaarlijks talloze onderzoeksrapporten, nota's en andere documenten gepubliceerd. Als reactie op het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites besloot het RIVM dat er vanaf 1 januari 2009 alleen nog documenten in PDF formaat aangeboden mogen worden op haar website. Daarop werd LECTRIC gevraagd om 20 webredacteuren te trainen in het publiceren van PDF's voor het web.

Naar een open standaard

Eén van de criteria uit het besluit schrijft voor dat PDF documenten op Rijksoverheidswebsites volgens de PDF/A-1a standaard gepubliceerd moeten worden. Bij PDF's die voldoen aan deze open standaard is de documentstructuur ingesloten. Het grote voordeel van dergelijke tagged PDF's is dat deze beter toegankelijk zijn voor visueel beperkten, alternatieve schermgebruikers en zoekmachines. Op die manier kan het RIVM haar informatie beter beschikbaar maken voor een groter publiek.

Waarborging toegankelijkheid

Stefan Kosters, docent bij LECTRIC: “In de cursus maak ik deelnemers allereerst wegwijs in het woud van richtlijnen die van toepassing zijn op het gebruik van PDF als webpublicatiemiddel. Vervolgens leren zij Adobe Reader en Adobe Acrobat te gebruiken bij het herkennen van toegankelijkheidsproblemen. Deelnemers gaan ook aan de slag met hun eigen materiaal: door middel van trial and error leren zij brondocumenten op te maken met toegankelijkheid in het achterhoofd, om deze uiteindelijk succesvol te kunnen converteren naar een valide PDF/A-1a document.”

De cursisten werden voorzien van een handleiding met vuistregels voor het voorbereiden, converteren en valideren van toegankelijke PDF bestanden. Ook na de cursus bleef de docent beschikbaar voor eventuele vragen achteraf.

Op tijd op maat

Sonja Kassing van RIVM's webteam mede-initieerde het nieuwe PDF beleid en zat de eerste training bij: "Zowel de training als het bijbehorende lesmateriaal waren volledig op maat gesneden en dat alles in een zeer korte voorbereidingstijd – complimenten!". Andere deelnemers spraken lof over de praktische uitleg, de theoretische onderbouwing en de uitvoerbaarheid van de oefeningen. Na een succesvolle pilot is de balans opgemaakt: het RIVM is van plan om nog eens 80 medewerkers door LECTRIC te laten trainen in het maken van toegankelijke PDF´s.

Meer informatie?

Wilt u weten wat LECTRIC voor u kan betekenen? Neem contact op met één van onze organisatieadviseurs voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Dat kan via telefoon 035 – 760 48 90, of per e-mail via info@lectric.nl.