HBO Bacheloropleidingen

Een opleiding op HBO Bachelorniveau van LECTRIC biedt u een breed en verdiepend inzicht in uw vakgebied en vormt een uitstekende investering in uw carrière. De HBO Bacheloropleidingen van LECTRIC worden verzorgd in samenwerking met Hogeschool NCOI. De opleidingen zijn specifiek gericht op mensen met werkervaring en ideaal te combineren met een drukke baan en privéleven. De HBO Bacheloropleidingen van  LECTRIC kunt u volgen op locaties door heel Nederland,  ‘s avonds, overdag en op zaterdag. 

Lees meer

Erkende HBO- en Masteropleidingen

LECTRIC stelt hoge kwaliteitseisen aan de opleidingen en wil voorop lopen in de koppeling met de actuele beroepspraktijk. Het is ons doel om het werkgebied van online verder uit te bouwen als kennisleider. In samenwerking met NCOI biedt LECTRIC een compleet aanbod van NVAO geaccrediteerde opleidingen Bachelor en Master en korte deelprogramma’s die deel uitmaken van een geaccrediteerde HBO- of Masteropleiding. Daarmee weet LECTRIC officieel erkende opleidingen op het online werkterrein serieus op de kaart te zetten. Onze opleidingen zijn flexibel opgebouwd. Dat maakt het mogelijk om stapsgewijs te studeren. U kunt zich precies op die onderwerpen concentreren die u in uw functie nodig heeft.

Businesspartners

LECTRIC werkt nauw samen met externe partijen en businesspartners die aan onze opleidingen en trainingen een toegevoegde waarde geven. Zo blijven specialistische kennis en vaardigheden in onze opleidingen en trainingen geborgd. LECTRIC werkt samen met de volgende partners:

NCOI Opleidingsgroep

Voor HBO- en Masteropleidingen werkt LECTRIC samen met NCOI Groep. NCOI is de grootste erkende opleider voor werkend Nederland, met het meest uitgebreide aanbod op het niveau HBO en Master. NCOI is erkend door het ministerie van OCW.

Boertien Vergouwen Overduin

Voor vaardigheidstrainingen is LECTRIC een samenwerkingsverband aangegaan met Boertien Vergouwen Overduin. Dit gerenommeerde trainingsbureau verzorgt hoogwaardige trainingen en trainingsprogramma’s. Stuk voor stuk worden die gekenmerkt door resultaatgerichtheid en een hoog rendement.

Computrain

Voor specifieke IT-trainingen werkt LECTRIC samen met Computrain, de grootste IT-opleider van Nederland. Computrain heeft alle certificeringen en kwaliteitskeurmerken in huis die binnen IT te behalen zijn.

Onderdeel van NCOI Groep

LECTRIC is onderdeel van NCOI Groep. NCOI is de grootste opleider van werkend Nederland. De HBO Bacheloropleidingen in deze gids worden uitgevoerd door Hogeschool NCOI. Hogeschool NCOI is als rechtspersoon bevoegd in het kader van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) HBO Bachelor-, Master- en MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI erkende MBO-diploma’s en, voor geaccrediteerde opleidingen, HBO Bachelor- en Mastergetuigschriften mag uitgeven. Vanzelfsprekend is LECTRIC ook als rechtspersoon bevoegd in het kader van de WEB MBO-opleidingen te verzorgen en erkende MBO-diploma’s uit te geven.

Daarnaast bezit NCOI alle mogelijke erkenningen en kwaliteitskeurmerken op het gebied van opleiden in Nederland. NCOI Opleidingsgroep is ISO-gecertificeerd. De opleidingen van LECTRIC voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen.


Jubileumactie

LECTRIC bestaat 20 jaar en trakteert: met zijn tweeën trainen voor de prijs van één

Erkende kwaliteit bij LECTRIC

Onze website maakt gebruik van cookies.