Toelichting Master

Toelichting Master

LECTRIC biedt u samen met NCOI University of Applied Sciences gespecialiseerde Masteropleidingen. NCOI is de afgelopen jaren ­uitgegroeid tot de grootste Master­opleider voor werkenden in Nederland. Zo ontvangt u de beste combinatie: de online expertise van LECTRIC en de officiële erkenning van NCOI University of Applied Sciences. NCOI is officieel erkend door het ministerie van OCW en mag officiële graden voor Master verstrekken. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren er definitief voor gekozen om hun mensen door NCOI te laten opleiden. Door de samenwerking van ­LECTRIC en NCOI kunt u ook op het werkgebied van online marketing en communicatie aantrekkelijke programma’s volgen.

Nederlandse taal 

NCOI University of Applied Sciences verzorgt de bijeenkomsten als een van de weinige businessschools volledig in het Nederlands. U ontmoet tijdens uiterst inspirerende Masterclasses Nederlandse collega’s uit verschillende organisaties. Communiceren in uw moedertaal scheelt u veel tijd en leidt tot betere discussies. Deze discussies krijgen daarmee de gewenste diepgang. Uit­eraard wordt ook gebruikgemaakt van Engels­talige literatuur. De ondersteuning van het les­materiaal in de online leeromgeving is echter altijd volledig in het Nederlands, waardoor u op een prettige­ en efficiënte manier kunt studeren.

Ontwikkelingsprogramma

NCOI University of Applied Sciences verzorgt voor de Masteropleidingen een uniek ontwikkelingsprogramma. Hiermee ontwikkelt u uw ­persoonlijke en professionele kwaliteiten tot op Masterniveau. Bovendien bereidt u zich tijdens dit programma uitstekend voor op de integrale opdracht in fase 1 en op uw eindscriptie. Een ervaren en deskundige docent reikt u alle kennis en vaardig­heden aan die u nodig heeft om met succes praktijkgericht onderzoek uit te voeren en een scriptie te schrijven.

Flexibel studeren

U kunt de Masteropleidingen van NCOI University of Applied Sciences door heel Nederland volgen. U kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studie­mogelijkheden is NCOI University of Applied Sciences beslist uniek in Nederland.

Dag- en zaterdagopleiding

U volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidings­dagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volgt u gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat u voldoende tijd heeft om uw eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groeps­opdrachten. U brengt de dag op een actieve­ en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als u kiest voor de avondopleiding, dan bestaat uw studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heeft u elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat u voldoende tijd heeft om uw eind­opdracht af te ronden.

Intensief

U heeft bij NCOI University of Applied Sciences de unieke mogelijkheid om in een intensief ­programma uw volledige Masteropleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben­ gepland. In deze variant werkt u gelijk­tijdig aan 2 Masterclasses. Er zijn 2 mogelijk­heden:

Avondopleiding met dagopleiding:
U volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en naast de dagopleiding volgt u elke week een avondbijeenkomst.
Dagopleiding met zaterdagopleiding:
U volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en u volgt eens in de 2 weken een bijeenkomst op zaterdag. 

Thuisstudie via e-Learning

Thuisstudie biedt u de meeste flexibiliteit. U kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent. In extra coachingssessies werkt u aan uw persoonlijke vaardig­heden.

Doorlooptijd

NCOI University of Applied Sciences biedt u een ruim aanbod, waardoor u uw studieduur zelf kunt bepalen. U kiest voor een Masterclass, Master­programma of direct voor een volwaardige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan u. De nominale doorlooptijd van een volledige Master­opleiding is 2 jaar. Maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. NCOI garandeert dat u zonder problemen 2 jaar kunt uit­lopen. Duurt het langer, dan kan het zijn dat u, in overleg, een Masterclass moet herhalen. Dit omdat de stof en daardoor de opzet van de opleiding is veranderd. De modulaire opbouw kent als belangrijk voordeel dat u zonder problemen uw opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denkt u hier bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrière­switch.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient ­daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. We rekenen voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Toelating Masteropleidingen

NCOI University of Applied Sciences hecht veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat u enthousiast aan de opleiding begint, maar als gevolg van onvoldoende basiskennis of een tekort aan relevante werk­ervaring het plezier in de opleiding verliest of zelfs voortijdig uitvalt. Voor alle Masteropleidingen geldt dat u minimaal een HBO- of academische opleiding heeft afgerond, aangevuld met ten minste 2 jaar relevante werkervaring. Kijk in het ­Toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bachelor­opleidingen die directe toelating geven voor de verschillende Masteropleidingen.

Voldoet u niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar bent u wel 21 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die u bij uw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? 
Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maakt u een korte toets waarmee onderzocht wordt of u een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op uw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van u vraagt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u probleemloos uw erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen zodat u inhoudelijk ­uitstekend voorbereid aan een volledige Master­opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor de verschillende instroomprogramma’s. Onze opleidingsadviseurs vertellen u hier graag meer over.

Toelatingsoverzicht    
  Directe toelating  Instroomprogramma
Master in Marketingmanagement (MMM) HBO Bachelor Commerciële Economie/
Management/Bedrijfskunde
Marketingcommunicatie en Reclame
Master Communicatie (MCom) HBO Bachelor Communicatie/
Management/Bedrijfskunde
Post Bachelor Marketingcommunicatie en Reclame