Toelichting HBO Bachelor

Toelichting HBO Bachelor

LECTRIC biedt samen met Hogeschool NCOI, de grootste hogeschool voor werkenden in Nederland, aantrekkelijk erkend hoger onderwijs op het gebied van online marketing, online communicatie en e-commerce. Dé expert op het gebied van online ­business, samen met dé expert in erkend onderwijs voor werkenden. U weet daardoor zeker dat u met een van de opleidingen van LECTRIC en NCOI beslist een goede keuze maakt. Volledige HBO-opleidingen worden Bachelor­opleidingen genoemd. De term Bachelor is de naam voor een afgestudeerde HBO’er en de term Bachelor is internationaal erkend. Afhankelijk van de door u gekozen Bacheloropleiding kunt u een erkende graad behalen, zoals ­Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Human Resources Management (BHRM) of bijvoorbeeld Bachelor of Laws (LL.B). Alle HBO Bachelor­opleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma dat bestaat uit 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studie­belastingsuren.

Doorlooptijd totale Bachelor­opleiding

De nominale doorlooptijd van een Bachelor­opleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor u zich inschrijft. In alle gevallen zijn de opleidingskosten gebaseerd op een opleidingstraject van 3 jaar. Beschikt u over een passende werkplek, dan schrijft u zich in voor een duale variant van uw opleiding. U profiteert dan van de geschiktheid van uw eigen werkplek als ­praktische leeromgeving. Zo geldt voor een duale variant van HBO Bacheloropleidingen een ­nominale studieduur van 4 jaar. Afhankelijk van uw specifieke werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die u aan de opleiding kunt besteden, rondt u de opleiding af in 3 tot 6 jaar.

Kunt u uw huidige werkplek niet benutten als leer­omgeving, dan schrijft u zich in voor de deeltijd­variant van de opleiding. In dat geval geldt een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ­ongeveer 4 jaar af. De modulaire opbouw van de opleiding geeft u flexibiliteit in uw studie die past bij u. Het heeft als voordeel dat u zonder problemen uw opleiding kunt ­versnellen of kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Wanneer u langer over de opleiding doet dan 3 jaar, ­worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Flexibel studeren

U kunt de HBO Bacheloropleidingen van ­Hogeschool NCOI op locaties door heel Nederland volgen. U kunt dit ‘s avonds, overdag en op ­zaterdag doen. U kunt de opleidingen ook volgen via e-Learning. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool NCOI beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Hogeschool NCOI kiest er bewust voor alle HBO Bacheloropleidingen te laten accrediteren. Dat betekent dat u aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet u over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschikt u niet over een van deze diploma’s, maar bent u wel 21 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Deze intake ontvangt u bij uw inschrijving. Is dat het geval? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maakt u een korte toets waarmee onderzocht wordt of u een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op uw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van u vraagt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u probleemloos uw getuigschrift kunt behalen. Dit is de term die wordt gebruikt voor uw erkende diploma. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat u uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren u hier graag over.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Hogeschool NCOI is al jaren succesvol met een praktijkgerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. U combineert werken en leren bij NCOI op een uiterst doeltreffende manier. U maakt praktijkopdrachten in uw eigen werkomgeving. Een deel hiervan verzamelt u in een digitale werkmap: een portfolio. Deze praktijkopdrachten maken het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat uw werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat u de opdrachten goed kunt maken. Heeft u geen passende baan in het werkveld? Dan loopt u stage. Dat kan aan het eind van uw ­studie, waarbij u dit combineert met uw ­afstuderen. Als u eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Deelprogramma’s en doorstromen

Behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen biedt Hogeschool NCOI ook zeer interessante deel­programma’s aan op HBO-niveau. Deze programma’s maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van een deelprogramma is dat u precies kunt kiezen voor de onderwerpen die u aanspreken. Deze korte deel­programma’s zijn een ideale opstap naar een volledig erkend getuigschrift. Als u overweegt om na afronding van uw deel­programma alsnog de volledige erkende opleiding af te ronden, dan adviseren wij u om al bij inschrijving voor het deel­programma tevens te kiezen voor deelname aan het praktijk­programma. Zo bent u verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende HBO Bacheloropleiding.

Bovendien wordt u zo extra begeleid om de ­verbinding te leggen van de ­theorie naar de praktijk. Dat maakt het ­leren nog leuker en interessanter. Wilt u gebruik­maken van deze optie om het leren nog prak­tischer te maken? En wilt u optimaal aansluiten bij een erkende vervolgopleiding? Geef dit dan meteen aan bij uw inschrijving. Voor dit praktijkprogramma brengen wij kosten in rekening. De kosten bedragen € 375,-.

Propedeusegetuigschrift

U kunt het propedeusegetuigschrift behalen indien u een deelprogramma volgt dat alle onderdelen uit fase 1 van een volledige geaccrediteerde Bachelor bevat en u deze opleiding combineert met een uniek praktijkprogramma. Door het volgen van dit praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. Als u dit praktijkprogramma en de overige onderdelen van fase 1 met goed gevolg afrondt, en u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, dan ontvangt u een officieel propedeusegetuigschrift. Als u hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeuse­getuigschrift € 750,-. Het inschrijfgeld komt ­hiermee te vervallen.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhan­digen. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Erkenning van Verworven Competenties­ (EVC)

Als u door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau heeft ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voor­afgaand aan de Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat u, op basis van uw werkervaring en voor­opleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van uw keuze niet hoeft te volgen.
In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die u in uw werkpraktijk heeft opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die u kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met u af­gestemd.

Kostenoverzicht HBO Bachelor

De prijzen van de volledige, erkende HBO Bachelor­opleidingen vindt u in het onderstaand kostenoverzicht bij de desbetreffende opleiding. Hogeschool NCOI biedt u de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren). Meer informatie over de btw vindt u in de ­praktische informatie