EVC Centrum Nederland

EVC Centrum Nederland

De kerngedachte achter EVC is de erkenning dat leren niet alleen gebeurt via het formele onderwijs. Tijdens uw werk leert u immers iedere dag weer bij. Een EVC-procedure maakt zichtbaar over welke kennis en vaardigheden mensen beschikken door opleiding en werkervaring bij elkaar op te tellen. Uw ervaring wordt daarmee omgezet naar een Ervaringscertificaat. Dit certificaat geeft mensen de waarde die zij verdienen. LECTRIC en EVC Centrum Nederland hebben een unieke samenwerking om het EVC-traject snel en efficiĆ«nt te laten verlopen. 

Hoe ziet het EVC-traject eruit?

Een EVC-traject duurt gemiddeld 6 tot 12 weken en verloopt volgens de volgende stappen:

  • Na de Quickscan voert u een intakegesprek met een EVC-begeleider die de procedure uitlegt en u helpt te bepalen welke bewijzen van uw competenties beschikbaar zijn. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of een EVC-traject zinvol is.
  • U verzamelt bewijzen uit de praktijk die de competenties aantonen, zoals werkomschrijvingen, adviesdossiers en diploma’s van eerder afgelegde examens.
  • U groepeert deze bewijzen in uw portfolio en laat dit beoordelen.
  • U voert het eindgesprek met twee assessoren die u bevragen over uw portfolio en de aan te tonen competenties.
  • Na afronding krijgt u het Ervaringscertificaat opgestuurd, met de beschreven erkende competenties.
  • Op basis van het Ervaringscertificaat kunt u een opleidingsplan aanvragen. Hierin staan onderdelen die nog gevolgd moeten worden of voor welk deel van de opleiding u vrijstelling krijgt. 

Meer weten?

Wilt u een EVC-traject starten of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Doe de Quickscan op de website van EVC Centrum Nederland. Of neem contact op met een van onze ervaren adviseurs. U kunt EVC Centrum Nederland bereiken via 035 750 61 95 of info@evc-centrum-nederland.nl of kijk op onze website www.evc-centrum-nederland.nl.